Novosti Produkti Firma Kontakt

Produkti
Katalog
Konvencionalni
ventili

Ventili
pritiska
Ventili za
ogranicenje
pritiska

Regulatori pritiska

Redoslijedni
ventil

Redoslijedni
ventil

Za balansiranje
opterecenja

Blokirajuci
ventili

Ventili
protoka

Smjerni ventili
Proporcionalni
ventili

Upravljacki
blokovi

Servis
Index/Trazi
Narudzba
kataloga

Ventili pritiska

Pod grupom ventili pritiska naci cete sve ventile koji u postrojenju imaju uticaj na pritisak npr. ogranicenje, reduciranje ili uticaj na funkciju u ovisnosti od upravljackog pritiska.

Razlikujemo sljedece grupe ventila:
 

» Ventil za ogranicenje pritiska

» Regulatori protoka

» Redoslijedni ventili

» Redoslijedni ventili

» Ventili za balansiranje tereta

produced by

cc-live

Jezik: Deutsch   English   Français   Español   Srpsko-Hrvatski   Polski   Português   Lietuviø k.   Latviešu   Eesti keel   汉语  

© 2012 IMAV-Hydraulik GmbH, Siemensring 87, D-47877 Willich - Germany
Zertifiziertes Managementsystem gemäß ISO 9001:2008, TÜV Rheinland ID:9105050963