Jaunumi Produkti Uzņēmums Kontakti

Produkti
Katalogs
Parastie vārsti
Proporcionālie
vārsti
Proporcionālie
spiediena vārsti

Plūsmas vārsti
Vadības bloku/
plates

Pakalpojumi
Rādītājs/
Meklēšana

Kataloga
pasūtīšana

Proporcionālie vārsti

Proporcionālo vārstu sadaļā Jūs atradīsiet kā spiediena, tā arī plūsmas vārstus. Šiem vārstiem vēlamā iedarbība tiek sasniegta līdz ar elektriskā vadības signāla izmainīšanu. Caur elektrisko vadību ar šiem vārstiem eventuāli var arī modulēt vadības konturus.

Mūsu produktu programmā mēs tāpat piedāvājam arī elektroniskos vadības komponentus.

Šeit mēs izceļam sekojošus produktus:
 

» Proporcionālie spiediena vārsti

» Proporcionālie plūsmas vārsti

produced by

cc-live

Valodas izvēle: Deutsch   English   Français   Español   Srpsko-Hrvatski   Polski   Português   Lietuviø k.   Latviešu   Eesti keel   汉语  

© 2012 IMAV-Hydraulik GmbH, Siemensring 87, D-47877 Willich - Germany
Zertifiziertes Managementsystem gemäß ISO 9001:2008, TÜV Rheinland ID:9105050963