Aktuaalne Tooted Ettevõte Kontakt

Tooted
Kataloog
Konventsionaalsed
ventiilid

Rõhuventiilid
Rõhupiiramis
ventiilid,
eelping. ventiil

Rõhureg.
ventiil

Rõhu
juurdelülitus
ventiilid

Rõhu väljalülitus
ventiilid

Kandamit
hoidev ventiil

Sulgurventiil
Vooluventiil
Kanalventiil
Proportsionaal
ventiilid

Juhtblokkid/
plaadid

Teenused
Indeks/Otsing
Kataloogi tellimine
Rõhu ventiil

Surveventiilide alt leiate kõik ventiilid, mis mõjutavad rõhku seadmes. Näit. piiravad, alandavad või mõjutavad sõltuvalt juhtsurvest vastavat funktsiooni.

Eristame Järgnevaid ventiiligruppe
 

» Rõhupiiramis venetiilid (eelpingut. ventiil)

» Rõhureg. ventiilid

» Rõhu juurdelülitus ventiilid

» Rõhu väljalülitus ventiilid

» Kandamit hoidev ventiilid

produced by

cc-live

Keelevalik: Deutsch   English   Français   Español   Srpsko-Hrvatski   Polski   Português   Lietuviø k.   Latviešu   Eesti keel   汉语  

© 2012 IMAV-Hydraulik GmbH, Siemensring 87, D-47877 Willich - Germany
Zertifiziertes Managementsystem gemäß ISO 9001:2008, TÜV Rheinland ID:9105050963